Αρχική σελίδα » Γενική Παρουσίαση Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
15784, Αθήνα
Κτήριο V, 3ος Όροφος, Γραφείο 51