Αρχική σελίδα » Συνέδρια » Προσεχή » 4ο Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Επιστημονική Επιτροπή     Οργανωτική Επιτροπή     Ομιλητές     Εγγραφές     Πρόγραμμα     Χάρτης

Αθήνα, 4-5 Μαΐου 2015

Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Αφίσα Συνεδρίου

  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Υπό την αιγίδα του Τομέως Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

 Α. Φιλοσοφία

1. Φιλοσοφία της Φύσεως

2. Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης

3. Ο Άνθρωπος ως μικρόκοσμος και το Σύμπαν ως μεγάκοσμος

4. Θύραθεν και  Θεολογική προσέγγιση της κοσμικής πραγματικότητας

Β. Κοσμολογία

1. Γένεση και Εξέλιξη του Σύμπαντος

2. Θεωρία της Σχετικότητας - Γεωμετρία του Σύμπαντος

3. Παρατηρησιακή Κοσμολογία – Κοσμολογικές Θεωρίες

4. Κοσμολογία και άλλες Φυσικές Επιστήμες

 

 

 Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου