Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής προσφέρονται στους φοιτητές τα μαθήματα ΙΦΦΕ Ι και ΙΦΦΕ ΙΙ.

Αποτελούν Υποχρεωτικό και Προαιρετικό μάθημα αντίστοιχα στην κατεύθυνση:  Εκπαίδευση και διδάσκονται από τους καθηγητές, κ Στράτο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή καθηγητή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών και κ. Μάνο Δανέζη, Επίκουρο καθηγητή. 

 

Στα Αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ΙΦΦΕ ΙI (3/6/13)

Στα Αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ΙΦΦΕ Ι (15/5/13)